رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحیدی: آمریکا دست از پا خطا کنند باید ‌تاوان بدهند

وحیدی: آمریکا دست از پا خطا کنند باید ‌تاوان بدهند وزیر کشور: آمریکایی‌ها در خلیج فارس ‌‌هر کاری که کردند جواب آن را گرفتند. امروز آمریکا و دشمنان ‌می‌دانند اگر دست از پا خطا کنند باید آماده تاوان پس دادن باشند.

وحیدی: آمریکا دست از پا خطا کنند باید ‌تاوان بدهند

وزیر کشور:
آمریکایی‌ها در خلیج فارس ‌‌هر کاری که کردند جواب آن را گرفتند.

امروز آمریکا و دشمنان ‌می‌دانند اگر دست از پا خطا کنند باید آماده تاوان پس دادن باشند.