رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرگس محمدی از ایران برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ شد

نرگس محمدی از ایران برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ شد قبل از این، دقیقا ۱۰ سال قبل شیرین عبادی حقوقدان نیز برنده جایزه نوبل صلح شد

نرگس محمدی از ایران برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ شد

قبل از این، دقیقا ۱۰ سال قبل شیرین عبادی حقوقدان نیز برنده جایزه نوبل صلح شد