رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی‌اف: دوستی ایران و آذربایجان عاملی مهم برای منطقه است

علی‌اف: دوستی ایران و آذربایجان عاملی مهم برای منطقه است رئیس‌جمهور آذربایجان در دیدار با وزیر راه و شهرسازی ایران: حل‌وفصل مشکلات منطقه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه اهمیت دارد. آذربایجان آغازگر همکاری‌های ۳+۳ بوده و از نظر باکو برگزاری هرچه زودتر نشستی در این فرمت گامی مثبت محسوب می‌شود. دوستی و همکاری ایران و آذربایجان […]

علی‌اف: دوستی ایران و آذربایجان عاملی مهم برای منطقه است

رئیس‌جمهور آذربایجان در دیدار با وزیر راه و شهرسازی ایران:
حل‌وفصل مشکلات منطقه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه اهمیت دارد.

آذربایجان آغازگر همکاری‌های ۳+۳ بوده و از نظر باکو برگزاری هرچه زودتر نشستی در این فرمت گامی مثبت محسوب می‌شود.

دوستی و همکاری ایران و آذربایجان عاملی مهم برای کل منطقه است.