رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هم‌گروه‌های ایران در جام جهانی فوتبال ساحلی

هم‌گروه‌های ایران در جام جهانی فوتبال ساحلی «ایران» در جام جهانی فوتبال ساحلی با اسپانیا، تاهیتی و آرژانتین همگروه شد. رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۴ از ۲۶ بهمن تا ۶ اسفند برگزار خواهد شد.

هم‌گروه‌های ایران در جام جهانی فوتبال ساحلی

«ایران» در جام جهانی فوتبال ساحلی با اسپانیا، تاهیتی و آرژانتین همگروه شد.

رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۴ از ۲۶ بهمن تا ۶ اسفند برگزار خواهد شد.