رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا مدعی جاسوسی از شناورهای نظامی ایران شد

آمریکا مدعی جاسوسی از شناورهای نظامی ایران شد فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا مدعی شد در هفته‌های گذشته پهپادهای دریایی را برای جاسوسی و نظارت بر فعالیت شناورهای نظامی ایران در آب‌های خلیج فارس به کار گرفته بود./ ایسنا

آمریکا مدعی جاسوسی از شناورهای نظامی ایران شد

فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا مدعی شد در هفته‌های گذشته پهپادهای دریایی را برای جاسوسی و نظارت بر فعالیت شناورهای نظامی ایران در آب‌های خلیج فارس به کار گرفته بود./ ایسنا