رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا

با تصویب مجلس، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود.

با تصویب مجلس، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود.