رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه ۲ میلیون خودرو در تهران برای نداشتن معاینه فنی

جریمه ۲ میلیون خودرو در تهران برای نداشتن معاینه فنی رئیس پلیس راهور تهران: در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۲ میلیون خودرو به دلیل نداشتن و فاقد معاینه فنی بودن جریمه شده اند که البته ممکن است برخی خودروها دو یا چند بار به همین علت اعمال قانون شده باشند. همچنین در این […]

جریمه ۲ میلیون خودرو در تهران برای نداشتن معاینه فنی

رئیس پلیس راهور تهران:

در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۲ میلیون خودرو به دلیل نداشتن و فاقد معاینه فنی بودن جریمه شده اند که البته ممکن است برخی خودروها دو یا چند بار به همین علت اعمال قانون شده باشند.

همچنین در این مدت ۷۵۲۶ خودروی دودزا نیز توسط تیم های پلیس راهور تهران بزرگ اعمال قانون شده اند.

الان با دسترسی که پلیس به سامانه ها دارد بدون فک پلاک و در محل معاینه فنی خودروی دودزا را بررسی و در صورت دودزا بودن کارشناسان ما معاینه فنی خودرو را باطل می کنند و وقتی معاینه فنی ابطال شد از مقابل هر دوربینی که عبور کند به عنوان فاقد معاینه فنی جریمه می شود.