رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهای دیزلی بدون بیمه سهمیه سوخت نمی‌گیرند

خودروهای دیزلی بدون بیمه سهمیه سوخت نمی‌گیرند معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت: اگر دارندگان خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه نامه خود در یکماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و به هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام «خطا بیمه» را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت […]

خودروهای دیزلی بدون بیمه سهمیه سوخت نمی‌گیرند

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت: اگر دارندگان خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه نامه خود در یکماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و به هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام «خطا بیمه» را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت شان است.