رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان:آمار صحیح تلفات انسانی زلزله دیروز ۲۰۵۳ کشته و زخمی است

طالبان:آمار صحیح تلفات انسانی زلزله دیروز ۲۰۵۳ کشته و زخمی است «وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث» افغانستان اعلام کرد: با پوزش از شهروندان این کشور بابت ارائه آمارهای متفاوت از تلفات انسانی زلزله روز گذشته ولایت هرات، اعلام کرد

طالبان:آمار صحیح تلفات انسانی زلزله دیروز ۲۰۵۳ کشته و زخمی است

«وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث» افغانستان اعلام کرد:
با پوزش از شهروندان این کشور بابت ارائه آمارهای متفاوت از تلفات انسانی زلزله روز گذشته ولایت هرات، اعلام کرد