رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترافیک اینترنت اسرائیل بعد از حمله حماس، بیش از ۱۷۰ درصد افزایش یافته است

ترافیک اینترنت اسرائیل بعد از حمله حماس، بیش از ۱۷۰ درصد افزایش یافته است ترافیک اینترنت فلسطین هم بعد از حمله ۳۰ درصد افت داشته است.

ترافیک اینترنت اسرائیل بعد از حمله حماس، بیش از ۱۷۰ درصد افزایش یافته است

ترافیک اینترنت فلسطین هم بعد از حمله ۳۰ درصد افت داشته است.