رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنتکام خبر داد: ‏انتقال ناوگروه یو‌اس‌اس جرالد فورد ‎آمریکا به شرق دریای مدیترانه

سنتکام خبر داد: ‏انتقال ناوگروه یو‌اس‌اس جرالد فورد ‎آمریکا به شرق دریای مدیترانه ژنرال کوریلا مدعی شد: “سنتکام قاطعانه در کنار اسرائیل و شرکای منطقه ‌ای ‎امریکا ایستاده است تا به خطرات هر طرف مقابلی که به دنبال گسترش درگیری است، رسیدگی کند.”

سنتکام خبر داد: ‏انتقال ناوگروه یو‌اس‌اس جرالد فورد ‎آمریکا به شرق دریای مدیترانه

ژنرال کوریلا مدعی شد: “سنتکام قاطعانه در کنار اسرائیل و شرکای منطقه ‌ای ‎امریکا ایستاده است تا به خطرات هر طرف مقابلی که به دنبال گسترش درگیری است، رسیدگی کند.”