رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محکومیت ۶ هزار میلیاردی یک شرکت تولید فولاد

محکومیت ۶ هزار میلیاردی یک شرکت تولید فولاد سازمان تعزیرات حکومتی: پرونده شرکت فولاد راد برای عرضه خارج از شبکه ۴۱ هزار و ۴۰۰ تن میلگرد به ارزش ۲ هزار و ۹۱۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع شد. شعبه با توجه […]

محکومیت ۶ هزار میلیاردی یک شرکت تولید فولاد

سازمان تعزیرات حکومتی:

پرونده شرکت فولاد راد برای عرضه خارج از شبکه ۴۱ هزار و ۴۰۰ تن میلگرد به ارزش ۲ هزار و ۹۱۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، شرکت را به پرداخت پنج هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش فروش کالا محکوم کرد.

با اعتراض شاکی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال شد و شعبه با توجه به ارائه نکردن مدارک جدید و قابل قبول، رأی صادره را تأیید و قطعی کرد.


جدیدترین خبرها