رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی را شورای رقابت صادر کرد

مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی را شورای رقابت صادر کرد بر اساس مصوبه ۱۸ مهرماه کارگروه خودرو شورای رقابت مقرر شد تعیین قیمت قطعی پس از ارائه کلیه مستندات و تصویب شورای رقابت اجرایی و ملاک تصویه حساب با مشتری باشد. بر همین اساس سازمان حمایت با توجه به این مصوبه، مجوز اعلام قیمت‌های علی‌الحساب […]

مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی را شورای رقابت صادر کرد

بر اساس مصوبه ۱۸ مهرماه کارگروه خودرو شورای رقابت مقرر شد تعیین قیمت قطعی پس از ارائه کلیه مستندات و تصویب شورای رقابت اجرایی و ملاک تصویه حساب با مشتری باشد.

بر همین اساس سازمان حمایت با توجه به این مصوبه، مجوز اعلام قیمت‌های علی‌الحساب را کسب کرده و هیچگونه تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است.


جدیدترین خبرها