رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰ درصد خودروهای نو در آزمون‌های معاینه فنی برتر مردود می‌شوند

۲۰ درصد خودروهای نو در آزمون‌های معاینه فنی برتر مردود می‌شوند مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران گفت: ۲۰ درصد خودروهای نو در آزمون‌های معاینه فنی برتر مردود می‌شوند که حدود پنج درصد بخاطر نقص فنی در سیستم ترمز و مابقی بدلیل نقص فنی در سیستم موتور است.

۲۰ درصد خودروهای نو در آزمون‌های معاینه فنی برتر مردود می‌شوند

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران گفت: ۲۰ درصد خودروهای نو در آزمون‌های معاینه فنی برتر مردود می‌شوند که حدود پنج درصد بخاطر نقص فنی در سیستم ترمز و مابقی بدلیل نقص فنی در سیستم موتور است.


جدیدترین خبرها