رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشکیان: حق ویزیت مطب در ایران، یک و نیم دلار است؛ در خارج باید یک دلار بدهید که دستشویی بروید!

پزشکیان: حق ویزیت مطب در ایران، یک و نیم دلار است؛ در خارج باید یک دلار بدهید که دستشویی بروید! مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس: مدیرانی را سرکار آورده ایم که ممکن است از نظر رتبه علمی خیلی از پایین تر از کسانی باشند که در دانشگاه تدریس می کنند. حق ویزیت مطب، یک […]

پزشکیان: حق ویزیت مطب در ایران، یک و نیم دلار است؛ در خارج باید یک دلار بدهید که دستشویی بروید!

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس:
مدیرانی را سرکار آورده ایم که ممکن است از نظر رتبه علمی خیلی از پایین تر از کسانی باشند که در دانشگاه تدریس می کنند. حق ویزیت مطب، یک و نیم دلار است این در حالی است در خارج باید یک دلار بدهید که دستشویی بروید.

با این مهاجرت ها شرایط بهداشتی و درمانی ما در آینده بدتر می شود. پزشکان و آنهایی که در کشور می مانند مجبورند پول اضافه، سکه و ارز بگیرند و قوانینی که وجود دارد را بشکنند. وقتی قوانینی که ما می نویسیم عادلانه نباشد انتظار تبعیت از آن قانون انتظار غیرواقعی است./عصرایران