رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش جدید Speedtest از کاهش سرعت اینترنت ثابت در ایران خبر می‌دهد

گزارش جدید Speedtest از کاهش سرعت اینترنت ثابت در ایران خبر می‌دهد طبق گزارش اسپیدتست برای ماه آگوست، سرعت اینترنت ثابت در ایران کاهش و سرعت اینترنت موبایل افزایش یافته است. سرعت اینترنت موبایل از ٣١.٣٣ مگابیت گزارش قبلی، به ٣١.۶٧ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته، اما رتبه ایران ٣ پله کاهش داشته است و […]

گزارش جدید Speedtest از کاهش سرعت اینترنت ثابت در ایران خبر می‌دهد

طبق گزارش اسپیدتست برای ماه آگوست، سرعت اینترنت ثابت در ایران کاهش و سرعت اینترنت موبایل افزایش یافته است. سرعت اینترنت موبایل از ٣١.٣٣ مگابیت گزارش قبلی، به ٣١.۶٧ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته، اما رتبه ایران ٣ پله کاهش داشته است و حالا در رتبه ٧۵ام جهان قرار دارد.

سرعت ثابت اینترنت کشورمان از ١١.٩٢ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ١١.۶۶ مگابیت بر ثانیه رسیده که همین موضوع باعث کاهش یک پله‌ای رتبه کشورمان شده است. حالا ایران در رتبه ١۵٣ام فهرست سریع‌ترین اینترنت ثابت جهان قرار دارد.