رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویر دردناک از بمباران بیمارستانی در مرکز غزه

تصاویر دردناک از بمباران بیمارستانی در مرکز غزه وزارت بهداشت غزه: صدها نفر همچنان زیر آوار بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه گرفتار‌ند.

تصاویر دردناک از بمباران بیمارستانی در مرکز غزه

وزارت بهداشت غزه: صدها نفر همچنان زیر آوار بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه گرفتار‌ند.