رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیگار گران می‌شود

سیگار گران می‌شود با تصویب نمایندگان مجلس در طول اجرای برنامه هفتم توسعه میزان مالیات محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو افزایش می‌یابد.

سیگار گران می‌شود

با تصویب نمایندگان مجلس در طول اجرای برنامه هفتم توسعه میزان مالیات محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو افزایش می‌یابد.


جدیدترین خبرها