رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفت‌وآمد روس‌ها به ایران بیشتر می‌شود

رفت‌وآمد روس‌ها به ایران بیشتر می‌شود رئیس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران: شمار سفر توراپراتورهای روس به ایران پس از لغو روادید گروهی افزایش می‌یابد. بازار سفر روس‌ها به ایران هنوز به اندازه چین داغ نشده و باز شدن مسیر سفر به ایران، به زمان و تبلیغات بیشتری نیاز است.

رفت‌وآمد روس‌ها به ایران بیشتر می‌شود

رئیس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران:
شمار سفر توراپراتورهای روس به ایران پس از لغو روادید گروهی افزایش می‌یابد.

بازار سفر روس‌ها به ایران هنوز به اندازه چین داغ نشده و باز شدن مسیر سفر به ایران، به زمان و تبلیغات بیشتری نیاز است.