رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعرفه خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

تعرفه خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه قرار گرفت وزیر بهداشت: تعرفه خدمات روانشناسی اکنون وارد سامانه‌های بیمه شده و بزودی سه خدمت درمان طب ایرانی در شورای عالی بیمه به تصویب می‌رسد. بیمه‌ها در اجرای طرح دارویار به ما کمک زیادی کردند و از سازمان بیمه سلامت می خواهیم با مساعدت هیات دولت، بیمه رایگان […]

تعرفه خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

وزیر بهداشت:
تعرفه خدمات روانشناسی اکنون وارد سامانه‌های بیمه شده و بزودی سه خدمت درمان طب ایرانی در شورای عالی بیمه به تصویب می‌رسد.

بیمه‌ها در اجرای طرح دارویار به ما کمک زیادی کردند و از سازمان بیمه سلامت می خواهیم با مساعدت هیات دولت، بیمه رایگان کودکان زیر هفت سال در مراکز درمانی دولتی سریعتر تحقق یابد زیرا این یک فعالیت ویژه است و بهره‌وری بالایی دارد.