رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد مسموم‌ترین هوای جهان به نام دهلی‌نو ثبت شد

رکورد مسموم‌ترین هوای جهان به نام دهلی‌نو ثبت شد شاخص آلودگی هوای دهلی‌نو پایتخت هند از مرز بسیار خطرناک عبور کرده و در میان ۱۱۰ شهر بررسی شده، آلوده‌ترین شهر جهان نام گرفت. دهلی نو در آستانه فصل جشنواره های هندو، مسموم ترین هوای جهان را ثبت کرد.

رکورد مسموم‌ترین هوای جهان به نام دهلی‌نو ثبت شد

شاخص آلودگی هوای دهلی‌نو پایتخت هند از مرز بسیار خطرناک عبور کرده و در میان ۱۱۰ شهر بررسی شده، آلوده‌ترین شهر جهان نام گرفت.

دهلی نو در آستانه فصل جشنواره های هندو، مسموم ترین هوای جهان را ثبت کرد.