رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند/ همان دو سال آخر ملاک عمل خواهد ماند

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند/ همان دو سال آخر ملاک عمل خواهد ماند فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با مهر: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال آخر خدمت تغییر نکند. علت […]

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند/ همان دو سال آخر ملاک عمل خواهد ماند

فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با مهر: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال آخر خدمت تغییر نکند.

علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.

به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رأی نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲ سال آخر خدمت باقی می‌ماند.