رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دهقان: کشورهای اسلامی بودجه رسیدگی به شکایت فلسطینیان را تامین کنند

دهقان: کشورهای اسلامی بودجه رسیدگی به شکایت فلسطینیان را تامین کنند معاون حقوقی رییس‌جمهور: رئیس دادگاه بین‌المللی درباره عدم رسیدگی به شکایت فلسطینیان از رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که بودجه نداریم. از کشورهای اسلامی می‌خواهیم بودجه مربوطه را تامین کنند.

دهقان: کشورهای اسلامی بودجه رسیدگی به شکایت فلسطینیان را تامین کنند

معاون حقوقی رییس‌جمهور: رئیس دادگاه بین‌المللی درباره عدم رسیدگی به شکایت فلسطینیان از رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که بودجه نداریم.

از کشورهای اسلامی می‌خواهیم بودجه مربوطه را تامین کنند.