رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهای خارجی اموال تملیکی به ارزش ۱۲۵۰ میلیارد تومان به فروش رفت

خودروهای خارجی اموال تملیکی به ارزش ۱۲۵۰ میلیارد تومان به فروش رفت رئیس هیات مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: ۳۷۶ خودروی خارجی سازمان اموال تملیکی به ارزش یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در مزایده شماره ۵۸۱ به فروش رفت. از این تعداد ۲۰۵ خودروی سواری به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان و ۱۷۱ […]

خودروهای خارجی اموال تملیکی به ارزش ۱۲۵۰ میلیارد تومان به فروش رفت

رئیس هیات مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: ۳۷۶ خودروی خارجی سازمان اموال تملیکی به ارزش یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در مزایده شماره ۵۸۱ به فروش رفت.

از این تعداد ۲۰۵ خودروی سواری به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان و ۱۷۱ دستگاه خودروی سنگین و دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی به ارزش ۵۴۰ میلیارد تومان در مزایده به فروش رفت.