رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۰ درصد لوازم خانگی از طریق قاچاق تأمین می‌شود

۴۰ درصد لوازم خانگی از طریق قاچاق تأمین می‌شود علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران: الآن صنعت لوازم خانگی تقریباً نیاز داخل را تأمین کرده و شاید ظرفیت تولید داخل بیشتر از نیاز داخلی است و در جنرالش ممکن است یکی دو قلم باشد که نیاز به تولید یا سرمایه‌گذاری […]

۴۰ درصد لوازم خانگی از طریق قاچاق تأمین می‌شود

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:
الآن صنعت لوازم خانگی تقریباً نیاز داخل را تأمین کرده و شاید ظرفیت تولید داخل بیشتر از نیاز داخلی است و در جنرالش ممکن است یکی دو قلم باشد که نیاز به تولید یا سرمایه‌گذاری بیشتری باشد.

در کل صنعت لوازم خانگی این اتفاق افتاده و اتفاق خوبی است؛ ولی برای حفظ بازار، حفظ اشتغال موجود و دیدن بازارهای داخلی صادراتی باید کار کرد.

با عدم‌تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تولیدکنندگان و واردکنندگان با چالش‌هایی برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود مواجه شده‌اند. ما نمی‌دانیم چرا داریم تنبیه می‌شویم و هزینه‌های مازاد را پرداخت می‌کنیم.

طبق برآوردهایی که مسئولان ارائه می‌کنند حدود ۳۰ الی ۴۰درصد لوازم خانگی از طریق قاچاق تأمین می‌شود.