رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احداث و راه‌اندازی پالایشگاه‌های خون در کشور

احداث و راه‌اندازی پالایشگاه‌های خون در کشور رئیس سازمان غذا و دارو: در حال حاضر وضعیت ما در حوزه تأمین دارو مناسب است و در حال ایجاد ذخیره استراتژیک هستیم. کمبود شدید برخی از داروها مانند داروهای پیوندی و فاکتور ۸ رفع شده است. مصرف بالای IVIG و آلبومین در کشور باعث شد تمهیداتی برای […]

احداث و راه‌اندازی پالایشگاه‌های خون در کشور

رئیس سازمان غذا و دارو:

در حال حاضر وضعیت ما در حوزه تأمین دارو مناسب است و در حال ایجاد ذخیره استراتژیک هستیم.

کمبود شدید برخی از داروها مانند داروهای پیوندی و فاکتور ۸ رفع شده است.

مصرف بالای IVIG و آلبومین در کشور باعث شد تمهیداتی برای راه‌اندازی پالایشگاه‌های خون در کشور انجام بدهیم.


جدیدترین خبرها