رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ذوالنوری، نماینده مجلس: اگر به نتیجه برسیم که باید کمک فیزیکی به غزه داشته باشیم، ممکن است چنین کاری را انجام دهیم

ذوالنوری، نماینده مجلس: اگر به نتیجه برسیم که باید کمک فیزیکی به غزه داشته باشیم، ممکن است چنین کاری را انجام دهیم مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس: اسرائیل می‌خواهد القا کند که یک قدرت بزرگ در حال پشتیبانی است و با ایران میجنگد.  ما نیازی به پیغام آن‌ها نداریم و اگر پیغامی بفرستند و خودمان […]

ذوالنوری، نماینده مجلس: اگر به نتیجه برسیم که باید کمک فیزیکی به غزه داشته باشیم، ممکن است چنین کاری را انجام دهیم

مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس:
اسرائیل می‌خواهد القا کند که یک قدرت بزرگ در حال پشتیبانی است و با ایران میجنگد.  ما نیازی به پیغام آن‌ها نداریم و اگر پیغامی بفرستند و خودمان چیزی را که تشخیص دهیم، حرف آن‌ها را گوش نمی‌دهیم و ما مصالح خود را تشخیص می‌دهیم و پیام و حرف آمریکایی‌ها هیچ ارزشی برای ما ندارد.

جمهوری اسلامی هر سیاستی را که خود تشخیص دهد و به منافع ما کمک کند آن را اجرا می‌کند و به طور مثال اگر یک روزی به این موضوع برسیم که باید کمک فیزیکی به غزه داشته باشیم، بر فرض ممکن است چنین کاری را انجام دهیم./ جماران


جدیدترین خبرها