رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بحرین روابط اقتصادی با اسراییل را قطع کرد

بحرین روابط اقتصادی با اسراییل را قطع کرد پارلمان بحرین: بحرین تصمیم گرفت سفیر بحرین را از اسرائیل به منامه بازگرداند و روابط اقتصادی با اسرائیل متوقف شد. این تصمیم در چارچوب موضع قاطع تاریخی بحرین در حمایت از مسئله فلسطین و حقوق مشروع ملت برادر فلسطین اتخاذ شده است.

بحرین روابط اقتصادی با اسراییل را قطع کرد

پارلمان بحرین:

بحرین تصمیم گرفت سفیر بحرین را از اسرائیل به منامه بازگرداند و روابط اقتصادی با اسرائیل متوقف شد.

این تصمیم در چارچوب موضع قاطع تاریخی بحرین در حمایت از مسئله فلسطین و حقوق مشروع ملت برادر فلسطین اتخاذ شده است.


جدیدترین خبرها