رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت دستمزد سلبریتی‌ها با ارز دیجیتال برای فرار از مالیات!

دریافت دستمزد سلبریتی‌ها با ارز دیجیتال برای فرار از مالیات! بابک نوری بازیگر: چرا مجلات و برخی رسانه‌ها فقط به دنبال سلبریتی‌ها هستند؟ آیا هنرمندان واقعی و دلسوز و کهنه‌کار حقشان این است که نگران کار و دستمزدشان باشند؟ تا یاد دارم همیشه حق خوری بوده و به نحوی بخشی از دستمزدشان پرداخت نشده است. […]

دریافت دستمزد سلبریتی‌ها با ارز دیجیتال برای فرار از مالیات!

بابک نوری بازیگر: چرا مجلات و برخی رسانه‌ها فقط به دنبال سلبریتی‌ها هستند؟ آیا هنرمندان واقعی و دلسوز و کهنه‌کار حقشان این است که نگران کار و دستمزدشان باشند؟ تا یاد دارم همیشه حق خوری بوده و به نحوی بخشی از دستمزدشان پرداخت نشده است. در حالیکه این روز‌ها برخی از سلبریتی‌ها در ابتدا کل قراردادشان را اول کار می‌گیرند، آن هم به ارز دیجیتال! تا مالیاتی برایشان ثبت نشود.