رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رئیسی برای جریمه فوری بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات مسکن

دستور رئیسی برای جریمه فوری بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات مسکن رئیس جمهور: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را وصول کند.

دستور رئیسی برای جریمه فوری بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات مسکن

رئیس جمهور:
طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند.

وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را وصول کند.