رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰۰۰ نفر عضو هیأت‌ علمی وزارت بهداشت جذب می‌شوند

۲۰۰۰ نفر عضو هیأت‌ علمی وزارت بهداشت جذب می‌شوند معاون آموزشی وزارت بهداشت: بیستمین فراخوان جذب اعضای هیات‌ علمی وزارت بهداشت در یک یا دو هفته آینده اعلام می‌شود. در فراخوان، دوهزار نفر به عنوان عضو هیات‌ علمی جذب می‌شوند.

۲۰۰۰ نفر عضو هیأت‌ علمی وزارت بهداشت جذب می‌شوند

معاون آموزشی وزارت بهداشت:
بیستمین فراخوان جذب اعضای هیات‌ علمی وزارت بهداشت در یک یا دو هفته آینده اعلام می‌شود.

در فراخوان، دوهزار نفر به عنوان عضو هیات‌ علمی جذب می‌شوند.


جدیدترین خبرها