رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره درگیری لفظی با دانشجویان

توضیح رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره درگیری لفظی با دانشجویان غلامرضا جمشیدیها در پی انتشار فیلم درگیری لفظی بین رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و تعدادی از دانشجویان در فضای مجازی، رئیس این دانشکده با تاکید بر اینکه آنچه که از حواشی روز گذشته منتشر شد تمام ماجرا نیست و روایت تقطیع […]

توضیح رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره درگیری لفظی با دانشجویان

غلامرضا جمشیدیها در پی انتشار فیلم درگیری لفظی بین رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و تعدادی از دانشجویان در فضای مجازی، رئیس این دانشکده با تاکید بر اینکه آنچه که از حواشی روز گذشته منتشر شد تمام ماجرا نیست و روایت تقطیع شده است، گفت:

با دیدن رفتار نامناسب دو تن از دانشجویان دختر و پسر کارت دانشجوی پسر را گرفتم و گفتم دانشجوی دختر باید خود را به دانشگاه معرفی کند

با دانشجوی پسر در دفتر مشغول صحبت بودم که ناگهان تعدادی از دانشجویان وارد اتاق شدند؛ در این لحظه من جمله‌ای را از روی عصبانیت خطاب به آن‌ها بیان کردم

نمی‌توانم از صحنه نامشروعی که می‌بینم چشم پوشی کنم

دانشجویان بجای عذرخواهی، می‌گفتند من عذرخواهی کنم/ ایسنا