رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه «تبلت دانش‌آموزی» برای تقویت مدارس عادی دولتی

عرضه «تبلت دانش‌آموزی» برای تقویت مدارس عادی دولتی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: پیشنهادی به دولت درباره توزیع تبلت دانش آموزی با اولویت دانش آموزان مناطق محروم در ذیل بسته تقویت مدارس عادی دولتی ارائه شده است. باید اینترنت در این تبلت تعریف شده باشد تا نیاز به سیم‌کارت جدا نداشته باشد. به روز […]

عرضه «تبلت دانش‌آموزی» برای تقویت مدارس عادی دولتی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:
پیشنهادی به دولت درباره توزیع تبلت دانش آموزی با اولویت دانش آموزان مناطق محروم در ذیل بسته تقویت مدارس عادی دولتی ارائه شده است.

باید اینترنت در این تبلت تعریف شده باشد تا نیاز به سیم‌کارت جدا نداشته باشد.

به روز رسانی نسخه کتب درسی باید به صورت اتوماتیک در این تبلت انجام شود.

با آمدن این تبلت دیگر نیازی به نسخه فیزیکی کتاب درسی و کمک درسی نیست.

برای دانش آموزانی که توانایی تهیه تبلت را ندارند باید اقدامی کرد تا رایگان این تبلت به دست‌شان برسد.