رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجری شبکه ۳ وزیر دولت را مسخره کرد: کار نمایشی پدر مملکت را درآورده

مجری شبکه ۳ وزیر دولت را مسخره کرد: کار نمایشی پدر مملکت را درآورده محمدرضا باقری نوشت: ٢٠ هزار کلاس درس معلم ندارد، آنوقت باید قربون صدقه وزیر هم برویم که وای دیدی چکار کرد، دانش آموزان و مسئولان را جابجا کرد که آفتاب بچه ها را اذیت نکند.

مجری شبکه ۳ وزیر دولت را مسخره کرد: کار نمایشی پدر مملکت را درآورده

محمدرضا باقری نوشت:

٢٠ هزار کلاس درس معلم ندارد، آنوقت باید قربون صدقه وزیر هم برویم که وای دیدی چکار کرد، دانش آموزان و مسئولان را جابجا کرد که آفتاب بچه ها را اذیت نکند.