رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن به خانواده‌های اسرای نزد حماس: مقاومت کنید، می‌آییم

بایدن به خانواده‌های اسرای نزد حماس: مقاومت کنید، می‌آییم رئیس‌جمهور آمریکا: خطاب به خانواده‌های اسرای اسرائیل نزد حماس می‌گویم، مقاومت کنید، ما داریم می‌آییم. به صورت روزانه با طرف‌های درگیر در حال مذاکره برای آزادسازی احتمالی اسرا هستیم، اما نمی‌خواهیم جزئیات آن را ارائه دهیم.

بایدن به خانواده‌های اسرای نزد حماس: مقاومت کنید، می‌آییم

رئیس‌جمهور آمریکا:

خطاب به خانواده‌های اسرای اسرائیل نزد حماس می‌گویم، مقاومت کنید، ما داریم می‌آییم.

به صورت روزانه با طرف‌های درگیر در حال مذاکره برای آزادسازی احتمالی اسرا هستیم، اما نمی‌خواهیم جزئیات آن را ارائه دهیم.