رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۶۶۲۹ مورد ابتلا به “مالاریا” در کشور

شناسایی ۶۶۲۹ مورد ابتلا به “مالاریا” در کشور براساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد موارد مالاریا از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۱۴۰۲ به ۶۶۲۹ مورد رسید. مالاریا عمدتاً در مناطق روستایی جنوب و جنوب شرق ایران در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان دیده می‌شود.

شناسایی ۶۶۲۹ مورد ابتلا به “مالاریا” در کشور

براساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد موارد مالاریا از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۱۴۰۲ به ۶۶۲۹ مورد رسید. مالاریا عمدتاً در مناطق روستایی جنوب و جنوب شرق ایران در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان دیده می‌شود.


جدیدترین خبرها