رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلام به صدر جدول بارش‌های ایران رسید

ایلام به صدر جدول بارش‌های ایران رسید کارنامه بارش‌های ۷ روز اخیر نشان میدهد بارش ۳ استان از جمله ایلام و خوزستان وکرمانشاه به بیشتر از نرمال رسیده.

ایلام به صدر جدول بارش‌های ایران رسید

کارنامه بارش‌های ۷ روز اخیر نشان میدهد بارش ۳ استان از جمله ایلام و خوزستان وکرمانشاه به بیشتر از نرمال رسیده.