رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمایل پرستاران به اشتغال در شهرهای کوچک‌تر

تمایل پرستاران به اشتغال در شهرهای کوچک‌تر عباسی، معاون پرستاری وزارت بهداشت: ۲۱۰ هزار نفر گروه پرستاری در بالغ بر ۱۰۵۰ بیمارستان شاغل داریم. گران شدن مسکن سبب شده که پرستاران مایل به کار در شهرهای کوچک‌تر باشند. بیشترین علت فرسودگی پرستاران به خاطر کمبود نیروی انسانی است. ۳۲۰ پرونده شهدای مدافع سلامت دوران کرونا، […]

تمایل پرستاران به اشتغال در شهرهای کوچک‌تر

عباسی، معاون پرستاری وزارت بهداشت:
۲۱۰ هزار نفر گروه پرستاری در بالغ بر ۱۰۵۰ بیمارستان شاغل داریم.

گران شدن مسکن سبب شده که پرستاران مایل به کار در شهرهای کوچک‌تر باشند.

بیشترین علت فرسودگی پرستاران به خاطر کمبود نیروی انسانی است.

۳۲۰ پرونده شهدای مدافع سلامت دوران کرونا، نهایی شده که حدود ۷۰ پرونده مربوط به پرستاران است.