رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهاجرت فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد بالا است

مهاجرت فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد بالا است رئیس سازمان پرورش استعدادهای درخشان: اگر مدارس سمپاد نباشد درصد بالای رتبه‌های کنکور از مدارس غیرانتفاعی هستند، هم اکنون کمتر از انگشتان یک دست رتبه‌های برتر کنکور از مدارس نمونه دولتی و دولتی عادی هستند. براساس نمونه‌های آماری، مهاجرت در میان فارغ التحصیلان مدارس سمپاد مشابه هر جمع نخبگانی […]

مهاجرت فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد بالا است

رئیس سازمان پرورش استعدادهای درخشان:
اگر مدارس سمپاد نباشد درصد بالای رتبه‌های کنکور از مدارس غیرانتفاعی هستند، هم اکنون کمتر از انگشتان یک دست رتبه‌های برتر کنکور از مدارس نمونه دولتی و دولتی عادی هستند.

براساس نمونه‌های آماری، مهاجرت در میان فارغ التحصیلان مدارس سمپاد مشابه هر جمع نخبگانی دیگر در کشور بوده و بالا است.