رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارسال اولین اخطار «لاگ هوشمند» برای تاکسی‌های تلفنی غیرفعال تهران

ارسال اولین اخطار «لاگ هوشمند» برای تاکسی‌های تلفنی غیرفعال تهران معاون نظارت سازمان تاکسیرانی تهران: اولین اخطار برای تاکسیرانان غیر فعال در طرح «لاگ هوشمند» ارسال شد. اگر تاکسیرانان دوبار اخطار پیامکی عدم پرداخت کرایه بصورت الکترونیکی دریافت کند، مجوز طرح ترافیک و سپس سهمیه کارت سوخت آنان حذف خواهد شد.

ارسال اولین اخطار «لاگ هوشمند» برای تاکسی‌های تلفنی غیرفعال تهران

معاون نظارت سازمان تاکسیرانی تهران:

اولین اخطار برای تاکسیرانان غیر فعال در طرح «لاگ هوشمند» ارسال شد.

اگر تاکسیرانان دوبار اخطار پیامکی عدم پرداخت کرایه بصورت الکترونیکی دریافت کند، مجوز طرح ترافیک و سپس سهمیه کارت سوخت آنان حذف خواهد شد.