رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارمنستان و آذربایجان بر سر صلح توافق کردند

ارمنستان و آذربایجان بر سر صلح توافق کردند نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه آذربایجان و ارمنستان در مورد موضوعات اصلی به اجماع رسیدند، اظهار داشت: در نتیجه جلساتی که در بروکسل برگزار شد، توافق بر سر اصول اصلی مربوط به صلح حاصل شد. وی افزود: این اتفاق با میانجیگری رئیس شورای اتحادیه […]

ارمنستان و آذربایجان بر سر صلح توافق کردند

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه آذربایجان و ارمنستان در مورد موضوعات اصلی به اجماع رسیدند، اظهار داشت: در نتیجه جلساتی که در بروکسل برگزار شد، توافق بر سر اصول اصلی مربوط به صلح حاصل شد.

وی افزود: این اتفاق با میانجیگری رئیس شورای اتحادیه اروپا، شارل میشل، رخ داد.

تاکنون چند دور مذاکرات بین الهام علی اف و نیکول پاشینیان با حضور شارل میشل در بروکسل انجام گرفته است. در دور اول این مذاکرات، طرفین تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت شناختند که شامل قره باغ نیز می شد.