رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توزیع تمام شیرخشک‌های موجود در انبارها برای جلوگیری از احتکار

توزیع تمام شیرخشک‌های موجود در انبارها برای جلوگیری از احتکار رئیس سازمان غذا و دارو: به‌ منظور جلوگیری از احتکار، تمامی شیرخشک‌های موجود در انبارها، با صدور برنامه توزیع توسط معاونت‌های غذا و داروی سطح کشور، بین داروخانه‌ها توزیع می‌شوند تا از رسیدن هرچه زودتر محصول به دست مصرف‌کنندگان نهایی اطمینان حاصل کنیم.

توزیع تمام شیرخشک‌های موجود در انبارها برای جلوگیری از احتکار

رئیس سازمان غذا و دارو:

به‌ منظور جلوگیری از احتکار، تمامی شیرخشک‌های موجود در انبارها، با صدور برنامه توزیع توسط معاونت‌های غذا و داروی سطح کشور، بین داروخانه‌ها توزیع می‌شوند تا از رسیدن هرچه زودتر محصول به دست مصرف‌کنندگان نهایی اطمینان حاصل کنیم.