رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۰ دانش‌آموز ریگانی معلم ندارند

۵۰ دانش‌آموز ریگانی معلم ندارند فرماندار ریگان: با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی بیش از ۵۰ دانش‌آموز روستاهای شهرستان ریگان در مناطق عشایری و صعب‌العبور هنوز معلم ندارند.

۵۰ دانش‌آموز ریگانی معلم ندارند

فرماندار ریگان: با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی بیش از ۵۰ دانش‌آموز روستاهای شهرستان ریگان در مناطق عشایری و صعب‌العبور هنوز معلم ندارند.