رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت کشور از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند

وزارت کشور از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند وزیر کشور: طبق قوانین کشور، رعایت حجاب به ویژه در ادارات و اماکن عمومی چون مترو الزامی است و عموم مردم نیز به این امر اهتمام دارند. وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند. امر به […]

وزارت کشور از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند

وزیر کشور:

طبق قوانین کشور، رعایت حجاب به ویژه در ادارات و اماکن عمومی چون مترو الزامی است و عموم مردم نیز به این امر اهتمام دارند.

وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند.

امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.