رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۰۰هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پست

۳۰۰هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پست مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: صف انتظار کارت سوخت برچیده شد و مشکلی برای صدور کارت سوخت نداریم. هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پست وجود دارد.

۳۰۰هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پست

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:

صف انتظار کارت سوخت برچیده شد و مشکلی برای صدور کارت سوخت نداریم.

هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پست وجود دارد.