رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی: مشکل موسسات ناتراز را به بانک‌های بزرگ منتقل نمی‌کنیم

بانک مرکزی: مشکل موسسات ناتراز را به بانک‌های بزرگ منتقل نمی‌کنیم روابط عمومی بانک مرکزی: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ […]

بانک مرکزی: مشکل موسسات ناتراز را به بانک‌های بزرگ منتقل نمی‌کنیم

روابط عمومی بانک مرکزی:

بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.

برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است.