رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات قتل هولناک دختری در بازار گلشهر مشهد

جزئیات قتل هولناک دختری در بازار گلشهر مشهد قاضی صفری، بازپرس ویژه قتل عمد مشهد: دیشب دختری در منطقه گلشهر بر اثر ۲۰ضربه چاقو کشته شد. صحنه قتل را ارزیابی کردیم و پیگیر دستگیری قاتل هستیم. ۸ضربه چاقو به قفسه سینه و بین ترقوه، ۹ضربه چاقو به پشت و یک الی ۲ ضربه چاقو هم […]

جزئیات قتل هولناک دختری در بازار گلشهر مشهد

قاضی صفری، بازپرس ویژه قتل عمد مشهد: دیشب دختری در منطقه گلشهر بر اثر ۲۰ضربه چاقو کشته شد. صحنه قتل را ارزیابی کردیم و پیگیر دستگیری قاتل هستیم.

۸ضربه چاقو به قفسه سینه و بین ترقوه، ۹ضربه چاقو به پشت و یک الی ۲ ضربه چاقو هم به بازو و ران دختر زده شده است.

مقتول و قاتل اتباع افغانستانی بودند و طبق گفته برادر مقتول این دو باهم نامزد و در مرحله عقد بودند‌‌.

طبق آداب و رسوم خود باید داماد شیربهای دختر را می‌داد و به داماد هم ۲الی۳ بار نوبت پرداخت شیربها داده بودند که داماد موفق نشده بود.

کیفیت قتل موضوع مهم‌تری در پی دارد که باید قاتل دستگیر شود./ شهرآرانیوز