رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ک کارشناس انرژی: نمایندگان هنگام تصویب قانون خواب هستند!؟

ک کارشناس انرژی: نمایندگان هنگام تصویب قانون خواب هستند!؟ فراهانی، نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس نوشت: رئیس جمهور محترم حاج آقا رئیسی جناب آقای مخبر، حواستون هست در نزدیکی انتخابات قیمت کپسول گاز مایع را ده برابر کردند. آیا دستی در کار هست مردم را نسبت به دولت مردمی بدبین کنند؟ احسان حسینی […]

ک کارشناس انرژی: نمایندگان هنگام تصویب قانون خواب هستند!؟

فراهانی، نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس نوشت: رئیس جمهور محترم حاج آقا رئیسی جناب آقای مخبر، حواستون هست در نزدیکی انتخابات قیمت کپسول گاز مایع را ده برابر کردند. آیا دستی در کار هست مردم را نسبت به دولت مردمی بدبین کنند؟

احسان حسینی کارشناس انرژی در پاسخ به نماینده قم نوشت: مصوبه مجلس هست که فقط خانوارهایی که گاز‌کشی ندارند میتوانند با ثبت‌نام در سامانه سدف گاز مایع یارانه‌ای دریافت کنند و بقیه باید به قیمت فوب بگیرند. نمایندگان مجلس وقتی چیزی را تصویب می کنند خواب هستند؟/جماران