رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخرین مهلت : داوطلبان زیر ۲۴ سال در کنکور تربیت معلم ثبت‌نام کنند

اخرین مهلت : داوطلبان زیر ۲۴ سال در کنکور تربیت معلم ثبت‌نام کنند وزیر آموزش و پرورش: مقرر شد، سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان دو سال بیشتر شود. همه داوطلبان زیر ۲۴ سال می‌توانند در در کنکور اختصاصی تربیت معلم ثبت‌نام کنند.

اخرین مهلت : داوطلبان زیر ۲۴ سال در کنکور تربیت معلم ثبت‌نام کنند

وزیر آموزش و پرورش:

مقرر شد، سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان دو سال بیشتر شود.

همه داوطلبان زیر ۲۴ سال می‌توانند در در کنکور اختصاصی تربیت معلم ثبت‌نام کنند.