رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت انواع شیر و قیمت لبینات امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

با توجه به افزایش قیمت شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار، قیمت انواع شیر و قیمت لبینات امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ به شرح جدول فوق در بازار عرضه میشود.

با توجه به افزایش قیمت شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار، قیمت انواع شیر و قیمت لبینات امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ به شرح جدول فوق در بازار عرضه میشود.